Zeemineralen als bouwstoffen

Mineralen zijn de bouwstoffen van het leven. De zee is de ‘oersoep’ van waaruit alle leven komt. Er is geen plek op de aarde waar meer mineralen geconcentreerd zijn dan de zee. Zeewater bedekt maar liefst 70% van het aardoppervlak. Het dieren- en plantenleven gedijt in een onvervuilde zeeomgeving zo goed dat er met gemak een dubbele levensduur wordt bereikt ten opzichte van landleven in een volmaakte gezondheid. Dit komt omdat ziekte het gevolg is van mineralentekort en verzuring en dit komt in een zeeomgeving van nature niet voor. Indien dit wel het geval is, dan is de mens hiervoor verantwoordelijk, niet de natuur.