Zeemineralen als bemesting

Wanneer zeemineralen de voeding vormen voor het plantenleven worden de planten en de bodem voorzien van meer mineralen en spoorelementen dan ze via andere vormen van bemesting krijgen, inclusief biologische. Alle op de aarde voorkomende mineralen en elementen, zowel bekend als onbekend, komen voor in zeewater. Wetenschappers hebben tot nu toe 92 elementen geïdentificeerd in zeewater en 84 mineralen in ongeraffineerd zeezout.

Het ligt dus eigenlijk voor de hand om zeemineralen in verdunde vorm te gebruiken op de 30% landmassa waarop wij leven. In tegenstelling tot een gezonde zeeomgeving treedt op het land eerder ziekte, veroudering, verkorte levensduur en celdegeneratie op. Doordat met verdunningen wordt gewerkt die zo extreem zijn dat je het zout niet of nauwelijks proeft, treedt er geen verzilting van bodem en plant op, zodat de mineralen en spoorelementen maximaal op kunnen worden genomen en gebruikt kunnen worden voor de groei, ontwikkeling en weerstand van het gewas.

Ziekte is verzuring. Zeemineralen alkaliseren en mineraliseren de bodem, hetgeen leidt tot een gezonde bodem en bodemleven. Insecten, schimmels en andere ziektekiemen ruimen uitsluitend zwakkere gewassen op en zullen wegblijven bij op zeemineralen geteelde gewassen, ofwel de gewassen zijn er beter tegen bestand. Onkruid gedijt vaak op een ietwat verzuurde bodem en zal dus ook eerder wegblijven. Insecticiden, fungiciden en herbiciden worden hiermee overbodig. Dergelijke chemische middelen hebben een sterk verzurende werking en zullen de bodem en het bodemleven alleen maar meer verarmen, omdat ze niet samenwerken met de natuur maar ertegen. Hetzelfde geldt voor kunstmest en niet gecomposteerde biologische mest. Zeemineralen zijn een natuurlijk alternatief waarmee je werkt met de bouwstoffen van het leven en in volmaakte harmonie met de natuur.